Welcome bij coachingspot.nl iemand nodig om over de situatie van gedachten te wisselen. Een deskundige. Iemand die onafhankelijk is, met een ander gezichtspunt, die betrokken is en graag wil helpen om samen nieuwe inzichten en mogelijkheden te ontdekken
Samenwerking, openheid, respect en integriteit zijn de basisprincipes voor succesvolle coaching. Het coachingsproces draait om u; het gaat om uw wensen, uw gedachten, uw motieven Ún uw oplossingen. U zult zien dat door uzelf aangedragen oplossingen vaak de beste zijn. Ondanks dat uw kijk op uw situatie tijdelijk vertroebeld kan zijn, omdat er veel op u afkomt of veel van u gevergd wordt, liggen in het onderbewustzijn de antwoorden al klaar.
Date Created: Tue Sep 24 12:02:21 2019